Instituut voor Neuropathische Pijn

Home > Algemeen > Neuropathie

Neuropathie

Neuropathie: ziekte van de zenuwen

Neuropathie: ziekte van de zenuwen

Neuropathie is de term voor ziekten die de zenuwen betreffen. Het woord komt uit het Latijn en kan worden vertaald met zenuwziekte, ziekte van de zenuwen dus. Doordat de zenuwen niet meer optimaal de impulsen geleiden, kunnen er allerlei vreemde sensaties ontstaan, zoals doofheid, tintelingen, prikkelingen, bekneld gevoel, en natuurlijk super vervelende pijn. Ook de kracht in armen en benen kan afnemen. En je kunt gaan wankelen op de benen, en dus sneller struikelen en vallen.

Er zijn vele oorzaken van neuropathie. Helaas zijn vrijwel nooit de oorzaken zo makkelijk te behandelen dat de neuropathie snel beter wordt. Behalve misschien bij neuropathie door een chemokuur. Als de chemokuur gestopt wordt (tijdig gestopt wordt) zijn de beschadigingen van de zenuwen van dien aard, dat relatief snel de symptomen weer af nemen, en de neuropathie kan zelfs verdwijnen. Maar meestal is dat dus niet zo.

Bij ons centrum voor neuropathie bent u aan het juiste adres voor informatie, consulten en behandelingen.

Disulfiram kan neuropathie geven

Disulfiram wordt wel gegeven om af te kikken van alcohol. Minder bekend is dat deze stof neuropathie kan veroorzaken en neuropathische pijnen. In een recent artikel wijzen Amerikaanse neurologen daarop. [1] Ze beschrijven 2 patienten die na enkele maanden gebruik ervan een neuropathie ontwikkelden. Gelukkig trok de neuropathie bij na het stoppen. Ze concluderen met: Disulfiram neuropathy […]

Lees meer...

Palmitoylethanolamide stilt neuropathische pijn binnen 2 weken en eczeem verdwijnt!

Palmitoylethanolamide maakt strompelende man tot God (met zijn eigen woorden)

Lees meer...

Natuurlijke behandeling ziekte van Ménière met palmitoylethanolamide

De natuurlijke stof palmitoylethanolamide kan de ziekte van Ménière

Lees meer...

Brand voeten bij CIAP en de rolstoel helaas!

Bij CIAP kan de pijn in de voeten zo erg zijn, dat lopen onmogelijk wordt. Deze brand voeten kunnen we met een simpel protocol, bestaande uit supplementen en lokale brand-minderende cremes behandelen.

Lees meer...

Ischias: behandel pijn en ontsteking en bescherm de zenuw!

Ischias is ernstige zenuwpijn, pijn die vrijwel altijd in het been uitstraalt. Dat komt omdat de ischias zenuw onder druk is komen te staan. Meestal door een hernia in de rug. Soms gaat er rugpijn vooraf aan ischias, maar meestal slaat de ischias toe zonder die voorbode.

Lees meer...

Utrechts onderzoek naar CIAP

In Utrecht is een onderzoek gaande naar CIAP (chronisch idiopathisch axonale polyneuropathie) onder leiding van dokter Visser, Vrancken en Notermans. De onderzoekers wilden de volgende vragen beantwoorden:

Lees meer...

Neuralgie of zenuwpijn

Neuralgie of zenuwpijn.  Dat is hoe we neuropatische pijn ook zouden kunnen noemen. Pijn die wordt veroorzaakt doordat de zenuwen niet meer goed functioneren. Deze neuralgie geeft je letterlijk de zenuwen. Soms kan je er zelfs niet meer goed door slapen. Wat is neuralgische pijn en wat kan je er aan doen?

Lees meer...

Wat na zenuwbeschadiging en pijn? Neuro-erosie en neuro-genese

Zenuwbeschadiging leidt tot pijn en functie stoornissen. Zenuwbeschadigingen kunnen het resultaat zijn van bijvoorbeeld te grote druk op de zenuwen door een hernia, door een ontsteking van zenuwen, zoals bijvoorbeeld bij gordelroos, of als onderdeel van een aandoening van het zenuwstelsel, zoals multiple sclerose. Wat al deze aandoeningen gemeen hebben is vaak een gemene pijn. Een zenuwpijn, of neuralgie. Ook wel neuropathische pijn genoemd. In de vorige eeuw waren er veel neurologen en andere artsen die dachten, eens kapot blijft kapot bij een beschadigd zenuwstelsel. Ze zeiden dan: Daar moet u mee leren leven. Dat horen patienten nog erg vaak, begrijpen we. Dat komt omdat men vroeger dacht dat zenuwen niet kunnen regenereren. Dat ligt behoorlijk anders. De hoogleraar prof. Elkhonon Goldberg heeft zelfs een heel boek geschreven over het herstelvermogen van het zenuwstelsel. Hij introduceerde het begrip zenuw-erosie. Dat geeft aan dat zenuwen hun functies kunnen verliezen. Maar zenuw-erosie is maar de ene kant van de medaille. Er vindt in ons zenuwstelsel voortdurend ook neuro-genese plaats. Herstel van zenuwen, nieuwe groei van zenuwen en nieuwe verbindingen van zenuwen. We zullen een voorbeeld geven van de positieve invloed van een middel dat pijn vermindert, zenuwen beschermt tegen schade en zenuw-reparatie ondersteunt, op basis van recente farmacologische studies uit 2013. 

Lees meer...

Neuropathische pijn door kortsluiting in de hersenen

Er zijn veel onderzoekers bezig om de vraag rondom neuropatische pijn uiteen te rafelen. Anno 2009 is aangetoond wat velen al dachten, dat neuropathische pijn o.a. tot stand komt doordat in de hersenen een soort kortsluiting optreedt. Er blijken bij patienten op hol geslagen neuronale circuits te bestaan, o.a. in een aantal kernen, waaronder de thalamuskern. Dat verklaart misschien ook de werkzaamheid van anti-epileptica bij deze pijnstoort.

Lees meer...

Voeten brand: Syndroom Grierson-Gopalan en PEA creme

Brandende voeten: pijnlijk, het houdt je uit de slaap, maar wat is het eigenlijk, dat is vaak onduidelijk. Iedereen weet wel wat voetenbrand is, of brandende voeten. Heel simpel een gevoel alsof je voeten in brand staan. Niemand weet dat brandende voeten ook wel heel mooi als het Syndroom Grierson-Gopalan genoemd worden.

De eerste beschrijving van brandende voeten stamt uit het begin van de negentiende eeuw. In het engels heet het gewoon burning feet syndrome… Gelukkig is er nu een goed werkzame creme, de PEA creme, die via natuurlijke pijnstilling de voetenbrand blussen kan. Zeker hand in hand met het supplement dat dezelfde stof (palmitoylethanolamide voluit) bevat.

Lees meer...

Zenuwpijn na borstkanker/amputatie

Aanhoudende pijnklachten en zenuwpijnen na een borst operatie i.v.m. kanker komt nogal eens voor. We citeren uit www.borstkanker.nl, omdat dat een duidelijk stuk is: Na een borstamputatie of borstsparende operatie waarbij lymfklieren uit het okselgebied zijn verwijderd, kan zenuwpijn optreen. Deze pijn wordt ook wel ‘Post Mastectomie Pijn Syndroom’ (PPMS) genoemd, ‘deafferentatiepijn’ of ‘neuropathische pijn’. […]

Lees meer...

Restless legs, onrustige benen bij neuropathie

Onrustige benen, ofwel restless legs syndroom, komt in ongeveer 30% van de patiënten met een diabetische neuropathie voor. Er zijn aanwijzingen dat deze vorm van restless legs syndroom beter reageert op pijnstilling dan op de bekende dopamine agonisten. 

Lees meer...

Neuropathische pijn is problematisch!

Neuropathische pijn  werd kort geleden, in 2010, nog eens uitgebreid besproken door een internationale groep experts op dit gebied. Die auteurs behoren tot een speciale groep van pijnexperts, de NeuPSIG, waar wij ook lid van zijn, en zij geven aan dat patienten die neuropathische pijn hebben, veelal een duidelijke vermindering van de kwaliteit van leven hebben, en voor zichzelf en de maatschappij erg duur zijn, op het gebied van ziektekosten en verzuimkosten. Zenuwpijn heet het in de volksmond.

Lees meer...

Pijn door water: aquadynia bij DVN

Pijn door water: aquadynia bij dunnevezel neuropathie (DVN). Een zeer zeldzaam optredend symptoom: ernstige pijn bij het baden of douchen.

Lees meer...

Neuropathische fantoompijn na borstamputatie

Phantom breast syndrome, zo wordt het genoemd. De neuroathische pijn die ontstaat na het amputeren van een borst. Fantoompijn is algemeen bekend voor ledematen, maar ook voor andere delen van het lichaam die verwijderd worden kan fantoompijn postoperatief een nare late complicatie zijn, en vaak onverwacht. In een artikel uit 2010 een overzicht.

Lees meer...

Perifere Neuropathie

Perlfere neuropathie veroorzaakt pijn en doofheid in handen en voeten.  De pijn wordt beschreven als tintelend of brandend, en het verlies van gevoel wordt vergeleken met het gevoel alsof je een sok draagt, of een handschoen.

Lees meer...

Anaesthesia dolorosa

Een bijzonder symptoom bij neuropathische pijnklachten is de anaesthesia dolorosa. Pijnklachten zijn dan aanwezig (dolorosa) in lichaamsdelen die voor overige prikkels volledig gevoelloos zijn (anesthesia). Dat lijkt vreemd, maar is minder vreemd als je weet wat de biologische basis van een polyneuropathie is. Huidzenuwen zijn dan namelijk niet meer functioneel en de dunne vezels, die de pijnsensatie geleiden, zijn ook beschadigd. Dan ontstaan er klachten. De dikkere niet werkende vezels geven gevoelloosheid en de dunne vezels die beschadigd zijn zorgen voor de pijnsensatie.

Lees meer...

Mononeuropathie, wat is dat?

Mononeuropathie is een aandoening van een geisolerde zenuw. Het woord mono stamt af van het latijn en betekent 1; het woord neuropathie betekent ziekte van een zenuw. Vaak ontstaan mononeuropathieen door afklemming. Hierdoor kan spierzwakte van bepaalde spiergroepen ontstaan. Ook kunnen gevoelsstoornissen optreden.

Lees meer...

Centrale neuropathische pijn (CNP)

brein.jpgDe meest voorkomende vorm van neuropathische pijn is perifeer, dat wil zeggen de oorzaak van de pijn zit in afwijkingen in de zenuwen in bijvoorbeeld armen of benen. Zoals de pijn in de voeten bij patiënten met suikerziekte. Maar er bestaat een andere vorm van neuropathische pijn, de zogenaamde centrale neuropathische pijn  (CNP). Het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) is dan beschadigd en het gevolg is ook hier veel vervelende pijn. 

Lees meer...

Pseudo-neuropathische pijn

Het is zeldzaam, en er is veel discussie of het wel bestaat, maar ook in onze praktijk zien we, weliswaar zelden, ook patienten met duidelijke neuropathische pijnklachten, zonder dat er uitval is van zenuwen. Het neurologische onderzoek is helemaal normaal, er zijn geen stukken van de huid met minder gevoel, de spierkracht is helemaal intact, en al het aanvullende onderzoek is negatief. Als er dan toch duidelijk pijnen zijn met een neuropathisch karakter, spreken we van pseudo-neuropathische pijn. De oorzaak van die pijn zal dan psychogeen zijn. Klassieke pijnstillende middelen zoals gabapentine, pregabeline, capsaicine creme en tricyclische antidepressiva scoren niet. De pijn blijft ondanks inspanningen op het gebied van de medicatie onveranderd.

Lees meer...

Morton neuralgie en de niet chirurgische behandeling

De Mortonse neuralgie is genoemd naar de Amerikaanse chirurg Thomas George Morton die eind negentiende eeuw deze aandoening beschreef, namelijk dat bepaalde neuralgiforme pijnklachten in de voet veroorzaakt worden door een zenuwbeklemming in de middenvoet. Het gaat hier om een entrapment neuropathie, oftewel een beklemming van de zenuw tussen de kopjes van twee middenvoetsbeentje. Meestal is er dan ook een pijn met een uitstralend karakter. Die beklemde zenuw kan dan een zogenaamd neuroom vormen. Als gevolg van de chronische druk op de zenuw ontstaat er een woekering van weefsel om de zenuw. Dat noemen we een Morton’s neuroom of neurinoom, en dat neurinoom vinden we met name tussen het derde en vierde middenvoetsbeentje.

Lees meer...

Neuropathiebehandeling volgens Kompas

Er zijn een aantal behandelingen mogelijk bij neuropathie. Het Farmacotherapeutisch Kompas wordt in Nederland door alle artsen gelezen en geraadpleegd. Daarom is het goed te weten wat uw arts daarover gelezen heeft. Het Kompas wordt namelijk gezien als een objectief boek over alle medicijnen en andere behandelingen van ziekten. Over de behandeling van neuropathie kan je er vrijwel niets vinden, maar over de behandeling van neuropathische pijnen wel het een en ander. We citeren het Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Dat Kompas vormt dus het uitgangspunt voor het voorschrijven van geneesmiddelen door iedere arts in Nederland.

Lees meer...

AIDS en HIV neuropathie pijnen behandelen

HIV neuropathie en neuropathische pijnen. Deze kunnen zowel door het ziekteproces ontstaan, als door bijwerkingen van een aantal anti-AIDS middelen. Deze middelen kunnen namelijk neurotoxisch zijn, giftig voor de zenuwen. En HIV zelf veroorzaakt chronische ontstekingen in het zenuwweefsel.

Pijn bij HIV neuropathie reageert helaas niet op de meest voorgeschreven pijnstiller, pregabaline (Lyrica), noch op andere veel gekozen pijnstillers (zoals amitriptyline). Er moet dus iets anders verzonnen worden.

De neuropathische pijnen bij AIDS, en de AIDS- of HIV-vermoeidheid kunnen we via een aantal verschillende behandelingen benaderen, die we in ons centrum samengesmeed hebben tot een anti-HIV-pijn-behandelprotocol.

Dit protocol steunt vooral op de inzet van natuurlijke middelen, waarbij we pogen om pijnen te verminderen, ontstekingen tegengaan, en de zenuw beschermen. We zetten ook gespecialiseerde pijnstillende cremes in. Tot nu toe reageerden een aantal patienten goed op dit protocol.

Lees meer...

De atactische polyneuropathie

De atactische polyneuropathie is een polyneuropathie, waarbij de patienten niet meer goed kunnen voelen waar in de ruimte hun handen, voeten en benen zijn. Daardoor ontstaat een soort dronkemansgang, die we ook kennen van patienten met stoornissen van de kleine hersenen.

Lees meer...

Slapende voeten

Slapende of tintelende voeten zijn een typisch symptoom dat bij veel verschillende neuropathievormen kan voorkomen. Net zoals brandende voeten. En op watten lopen. En ijskoude voeten. De voeten gaan slapen omdat de lange zenuwen die de signalen vanuit de huid en de spieren naar het centrale zenuwstelsel brengen door de neuropathie de kluts kwijt zijn en foute impulsen doorgeven. Die foute impulsen komen dan uiteindelijk in de hersenen aan, en daar worden die signalen vertaald in het gevoel van tintelingen of het gevoel van slapende voeten.

Lees meer...

Zenuwpijn of Perifere neuropathische pijn

Pijn door neuropathie. Zenuwpijn. Je zal het maar hebben. En je krijgt steeds het gevoel dat niemand precies begrijpt hoe ongelooflijk vervelend die pijn is, zelfs vaak je behandelende arts niet. Waar hebben we het over? Perifere neuropathie is een moeilijke term voor ziektes van lange zenuwen naar de benen en de armen (het woord perifeer staat voor handen en voeten). Deze neuropathie veroorzaakt o.a. pijn en doofheid in handen en voeten en ook gevoelloosheid. De pijn bij de neuropathie wordt beschreven als tintelend of brandend, en het verlies van gevoel wordt vergeleken met het gevoel alsof je een sok draagt, of een handschoen, of…prikkeldraad. Als er die vervelende pijn bijkomt zoals de prikkeldraadsensaties of branderigheid dan wordt dat soort pijn neuropathische pijn genoemd. Of zenuwpijn.

Lees meer...

Pathologen kijken verschillend naar vezels bij neuropathie

Pathologen kijken verschillend naar vezels bij neuropathie in huidbiopten, blijkt uit een grote studie van Duitse artsen. Er werden een groot aantal biopten bekeken door pathologen, die de intracutane zenuwvezels bepaalden op basis van standaard kleuringen. Er bleek een groot verschil te zijn tussen wat de ene patholoog zag en de andere, m.a.w. de methode was veel minder betrouwbaar dan dat we dachten.

Lees meer...

Tintelende, prikkende of prikkelende voeten

Prikkende of prikkelende voeten voeten zijn een typisch symptoom dat bij veel verschillende neuropathie vormen kan voorkomen. Net zoals brandende voeten. En op watte lopen. En ijskoude voeten. De voeten gaan prikken of prikkelen omdat de lange zenuwen die de signalen vanuit de huid en de spieren naar het centrale zenuwstelsel brengen door de neuropathie de kluts kwijt zijn en foute impulsen doorgeven. Die foute impulsen komen dan uiteindelijk in de hersenen aan, en daar worden die signalen vertaald in het gevoel van prikken of prikkelen.

Lees meer...

Indeling perifere neuropathie

neuropathie_starr_geschiedenis.jpgDe ene neuropathie is de andere niet. Er zijn veel verschillende manieren waarop aandoeningen die gepaard gaan met polyneuropathie ingedeeld kunnen worden. Voor patienten zou het handig zijn als we de neuropathievormen zouden indelen naar wat patienten zelf ervaren, dus naar de symptomen. Maar dat werkt niet goed.

Er zijn vanuit de patient gezien eigenlijk drie grote groepen van symptomen:

Lees meer...

Notalgia Paresthetica: een neuropathie met jeuk, hoe te behandelen?

Notalgia paraesthetica is een mooi klinkende Latijnse naam voor een heftige jeukende plek op de rug, meestal ter hoogte van het schouderblad of wat eronder. De huid ter plaatse is vaak rood of donker verkleurd en de huidstructuur is verdikt. Dat laatste heet lichenificatie en is het gevolg van langdurig krabben. Het woord notalgia geeft de klachten aan: jeuk, branderigheid, prikkeling, soms zelfs pijn.

Lees meer...