Instituut voor Neuropathische Pijn

Home > Algemeen > Neuropathie

Neuropathie

Neuropathie: ziekte van de zenuwen

Neuropathie: ziekte van de zenuwen

Neuropathie is de term voor ziekten die de zenuwen betreffen. Het woord komt uit het Latijn en kan worden vertaald met zenuwziekte, ziekte van de zenuwen dus. Doordat de zenuwen niet meer optimaal de impulsen geleiden, kunnen er allerlei vreemde sensaties ontstaan, zoals doofheid, tintelingen, prikkelingen, bekneld gevoel, en natuurlijk super vervelende pijn. Ook de kracht in armen en benen kan afnemen. En je kunt gaan wankelen op de benen, en dus sneller struikelen en vallen.

Er zijn vele oorzaken van neuropathie. Helaas zijn vrijwel nooit de oorzaken zo makkelijk te behandelen dat de neuropathie snel beter wordt. Behalve misschien bij neuropathie door een chemokuur. Als de chemokuur gestopt wordt (tijdig gestopt wordt) zijn de beschadigingen van de zenuwen van dien aard, dat relatief snel de symptomen weer af nemen, en de neuropathie kan zelfs verdwijnen. Maar meestal is dat dus niet zo.

Bij ons centrum voor neuropathie bent u aan het juiste adres voor informatie, consulten en behandelingen.

Disulfiram kan neuropathie geven

Disulfiram wordt wel gegeven om af te kikken van alcohol. Minder bekend is dat deze stof neuropathie kan veroorzaken en neuropathische pijnen. In een recent artikel wijzen Amerikaanse neurologen daarop. [1] Ze beschrijven 2 patienten die na enkele maanden gebruik ervan een neuropathie ontwikkelden. Gelukkig trok de neuropathie bij na het stoppen. Ze concluderen met: Disulfiram neuropathy […]

Lees meer...

Palmitoylethanolamide stilt neuropathische pijn binnen 2 weken en eczeem verdwijnt!

Palmitoylethanolamide maakt strompelende man tot God (met zijn eigen woorden)

Lees meer...

Natuurlijke behandeling ziekte van Ménière met palmitoylethanolamide

De natuurlijke stof palmitoylethanolamide kan de ziekte van Ménière

Lees meer...

Brand voeten bij CIAP en de rolstoel helaas!

Bij CIAP kan de pijn in de voeten zo erg zijn, dat lopen onmogelijk wordt. Deze brand voeten kunnen we met een simpel protocol, bestaande uit supplementen en lokale brand-minderende cremes behandelen.

Lees meer...

Ischias: behandel pijn en ontsteking en bescherm de zenuw!

Ischias is ernstige zenuwpijn, pijn die vrijwel altijd in het been uitstraalt. Dat komt omdat de ischias zenuw onder druk is komen te staan. Meestal door een hernia in de rug. Soms gaat er rugpijn vooraf aan ischias, maar meestal slaat de ischias toe zonder die voorbode.

Lees meer...

Utrechts onderzoek naar CIAP

In Utrecht is een onderzoek gaande naar CIAP (chronisch idiopathisch axonale polyneuropathie) onder leiding van dokter Visser, Vrancken en Notermans. De onderzoekers wilden de volgende vragen beantwoorden:

Lees meer...

Fibromyalgie: dunne vezel neuropathie?

Fibromyalgie zou wel eens toch een lichte vorm van neuropathie kunnen zijn, mogelijk door een stoornis van de dunne vezels. Dat zijn hele dunne zenuwen die pijnimpulsen transporteren. In een recente studie uit de VS lijkt dat inderdaad zo te zijn. Bovendien wordt sinds die studie door andere onderzoekers ook op deze associatie gewezen.

Lees meer...

Wat is een Polyneuropathie?

uitleg_over_polyneuropathie.jpgPolyneuropathie, dat komt veel voor! Er zijn in Nederland ruim 400.000 patienten die last hebben van een polyneuropathie. 2–8% van alle volwassenen in Nederland hebben tekenen of symptomen van een polyneuropathie, en hoe ouder je wordt, hoe groter de kans wordt. Wat is een polyneuropathie nu eigenlijk? Hoe wordt een polyneuropathie behandeld? Veel antwoorden voor u op deze site. Omdat wij al jaren gespecialiseerd zijn in behandelprotocollen voor patienten met neuropathische pijnklachten. Ons devies is: elke patient heeft recht op bijwerkingsvrije pijnstilling!

Lees meer...

De voet hoort erbij!

De voet hoort erbij. Zelfs al lijkt de voet ver van ons weg, hij is van ons en hoort erbij. Te vaak zien we patienten met een neuropathie en pijn die hun voeten letterlijk en figuurlijk liever vergeten, of die hun voeten verachten. Of zelfs, die vragen of ze er niet af kunnen. Dat alles leidt tot een staat waarbij de voeten er niet echt meer bij horen. Dat werkt echter verbetering tegen. En het is de bron van veel problemen. De voet hoort erbij. Verzorg de voeten goed, doe voet gymnastiek, masseer de voeten, trek elke dag frisse sokken aan, zorg voor goede schoenen. Simpele zaken, maar wel belangrijk!

Lees meer...

Dove voeten, pijnlijke voeten, brandende voeten


Dove voeten, pijnlijke voeten, brandende voeten , allemaal komen die voor bij polyneuropathie, of de oorzaak nu suikerziekte is of iets anders. Hier het verhaal van een patient, waarbij de pijn en ook de doofheid duidelijk positief reageerde op onze behandeling.

Lees meer...

Axonaal of demyeliniserend?

Axonaal of demyeliniserend? Woorden uit een toverboekje? Nee, termen die passen bij hoe de neuroloog kijkt naar de functiestoornis door een neuropathie.

Lees meer...

Strottenhoofd neuropathie bij HMSN (CMT)

Strottenhoofd neuropathie is een wat onbekende uitingsvorm van HMSN (CMT), oftewel de ziekte van Charcot Marie Tooth. De neuropathie is namelijk afhankelijk van de lengte van de zenuwen. Toch komt stemband verlamming wel voor bij CMT. Dat kan dan aanleiding zijn tot het slaap apnoe syndroom, tot slik klachten, ademhalingsvermoeidheid en met name stemafwijkingen zoals heesheid.

Lees meer...

Diabetes en pijnlijke voeten, de neuropathische klachten

Bij suikerziekte kan het leven ongestoord verder gaan. Als je geluk hebt. Maar je kunt ook pech hebben. En dan last krijgen van complicaties  van de diabetes. Een van de behoorlijk vervelende complicaties is pijn. Pijn omdat de zenuwen bij diabetes zich door de suiker niet goed gaan voelen.

Lees meer...

Neuropatische en neuropathische pijn

uitleg_over_neuropathische_pijn.jpgNeuropatische en neuropathische pijn. Het scheelt maar een h. Wij gebruiken op onze site de meest eenvoudige spelling. De spelling die mensen gebruiken als ze het internet opgaan. En dan 22.000 hits er zijn met neuropatische en 28.000 met neuropathische. Daarom gebruiken we op onze site de beide termen door elkaar. Neuropatische en neuropathische pijnen dus .

Lees meer...

Neuralgie of zenuwpijn

Neuralgie of zenuwpijn.  Dat is hoe we neuropatische pijn ook zouden kunnen noemen. Pijn die wordt veroorzaakt doordat de zenuwen niet meer goed functioneren. Deze neuralgie geeft je letterlijk de zenuwen. Soms kan je er zelfs niet meer goed door slapen. Wat is neuralgische pijn en wat kan je er aan doen?

Lees meer...

Wat na zenuwbeschadiging en pijn? Neuro-erosie en neuro-genese

Zenuwbeschadiging leidt tot pijn en functie stoornissen. Zenuwbeschadigingen kunnen het resultaat zijn van bijvoorbeeld te grote druk op de zenuwen door een hernia, door een ontsteking van zenuwen, zoals bijvoorbeeld bij gordelroos, of als onderdeel van een aandoening van het zenuwstelsel, zoals multiple sclerose. Wat al deze aandoeningen gemeen hebben is vaak een gemene pijn. Een zenuwpijn, of neuralgie. Ook wel neuropathische pijn genoemd. In de vorige eeuw waren er veel neurologen en andere artsen die dachten, eens kapot blijft kapot bij een beschadigd zenuwstelsel. Ze zeiden dan: Daar moet u mee leren leven. Dat horen patienten nog erg vaak, begrijpen we. Dat komt omdat men vroeger dacht dat zenuwen niet kunnen regenereren. Dat ligt behoorlijk anders. De hoogleraar prof. Elkhonon Goldberg heeft zelfs een heel boek geschreven over het herstelvermogen van het zenuwstelsel. Hij introduceerde het begrip zenuw-erosie. Dat geeft aan dat zenuwen hun functies kunnen verliezen. Maar zenuw-erosie is maar de ene kant van de medaille. Er vindt in ons zenuwstelsel voortdurend ook neuro-genese plaats. Herstel van zenuwen, nieuwe groei van zenuwen en nieuwe verbindingen van zenuwen. We zullen een voorbeeld geven van de positieve invloed van een middel dat pijn vermindert, zenuwen beschermt tegen schade en zenuw-reparatie ondersteunt, op basis van recente farmacologische studies uit 2013. 

Lees meer...

Neuropathische pijn door kortsluiting in de hersenen

Er zijn veel onderzoekers bezig om de vraag rondom neuropatische pijn uiteen te rafelen. Anno 2009 is aangetoond wat velen al dachten, dat neuropathische pijn o.a. tot stand komt doordat in de hersenen een soort kortsluiting optreedt. Er blijken bij patienten op hol geslagen neuronale circuits te bestaan, o.a. in een aantal kernen, waaronder de thalamuskern. Dat verklaart misschien ook de werkzaamheid van anti-epileptica bij deze pijnstoort.

Lees meer...

Voeten brand: Syndroom Grierson-Gopalan en PEA creme

Brandende voeten: pijnlijk, het houdt je uit de slaap, maar wat is het eigenlijk, dat is vaak onduidelijk. Iedereen weet wel wat voetenbrand is, of brandende voeten. Heel simpel een gevoel alsof je voeten in brand staan. Niemand weet dat brandende voeten ook wel heel mooi als het Syndroom Grierson-Gopalan genoemd worden.

De eerste beschrijving van brandende voeten stamt uit het begin van de negentiende eeuw. In het engels heet het gewoon burning feet syndrome… Gelukkig is er nu een goed werkzame creme, de PEA creme, die via natuurlijke pijnstilling de voetenbrand blussen kan. Zeker hand in hand met het supplement dat dezelfde stof (palmitoylethanolamide voluit) bevat.

Lees meer...

Zenuwpijn na borstkanker/amputatie

Aanhoudende pijnklachten en zenuwpijnen na een borst operatie i.v.m. kanker komt nogal eens voor. We citeren uit www.borstkanker.nl, omdat dat een duidelijk stuk is: Na een borstamputatie of borstsparende operatie waarbij lymfklieren uit het okselgebied zijn verwijderd, kan zenuwpijn optreen. Deze pijn wordt ook wel ‘Post Mastectomie Pijn Syndroom’ (PPMS) genoemd, ‘deafferentatiepijn’ of ‘neuropathische pijn’. […]

Lees meer...

Restless legs, onrustige benen bij neuropathie

Onrustige benen, ofwel restless legs syndroom, komt in ongeveer 30% van de patiënten met een diabetische neuropathie voor. Er zijn aanwijzingen dat deze vorm van restless legs syndroom beter reageert op pijnstilling dan op de bekende dopamine agonisten. 

Lees meer...

Neuropathische pijn is problematisch!

Neuropathische pijn  werd kort geleden, in 2010, nog eens uitgebreid besproken door een internationale groep experts op dit gebied. Die auteurs behoren tot een speciale groep van pijnexperts, de NeuPSIG, waar wij ook lid van zijn, en zij geven aan dat patienten die neuropathische pijn hebben, veelal een duidelijke vermindering van de kwaliteit van leven hebben, en voor zichzelf en de maatschappij erg duur zijn, op het gebied van ziektekosten en verzuimkosten. Zenuwpijn heet het in de volksmond.

Lees meer...

Pijn door water: aquadynia bij DVN

Pijn door water: aquadynia bij dunnevezel neuropathie (DVN). Een zeer zeldzaam optredend symptoom: ernstige pijn bij het baden of douchen.

Lees meer...

Neuropathische fantoompijn na borstamputatie

Phantom breast syndrome, zo wordt het genoemd. De neuroathische pijn die ontstaat na het amputeren van een borst. Fantoompijn is algemeen bekend voor ledematen, maar ook voor andere delen van het lichaam die verwijderd worden kan fantoompijn postoperatief een nare late complicatie zijn, en vaak onverwacht. In een artikel uit 2010 een overzicht.

Lees meer...

Perifere Neuropathie

Perlfere neuropathie veroorzaakt pijn en doofheid in handen en voeten.  De pijn wordt beschreven als tintelend of brandend, en het verlies van gevoel wordt vergeleken met het gevoel alsof je een sok draagt, of een handschoen.

Lees meer...

Anaesthesia dolorosa

Een bijzonder symptoom bij neuropathische pijnklachten is de anaesthesia dolorosa. Pijnklachten zijn dan aanwezig (dolorosa) in lichaamsdelen die voor overige prikkels volledig gevoelloos zijn (anesthesia). Dat lijkt vreemd, maar is minder vreemd als je weet wat de biologische basis van een polyneuropathie is. Huidzenuwen zijn dan namelijk niet meer functioneel en de dunne vezels, die de pijnsensatie geleiden, zijn ook beschadigd. Dan ontstaan er klachten. De dikkere niet werkende vezels geven gevoelloosheid en de dunne vezels die beschadigd zijn zorgen voor de pijnsensatie.

Lees meer...

Mononeuropathie, wat is dat?

Mononeuropathie is een aandoening van een geisolerde zenuw. Het woord mono stamt af van het latijn en betekent 1; het woord neuropathie betekent ziekte van een zenuw. Vaak ontstaan mononeuropathieen door afklemming. Hierdoor kan spierzwakte van bepaalde spiergroepen ontstaan. Ook kunnen gevoelsstoornissen optreden.

Lees meer...

Centrale neuropathische pijn (CNP)

brein.jpgDe meest voorkomende vorm van neuropathische pijn is perifeer, dat wil zeggen de oorzaak van de pijn zit in afwijkingen in de zenuwen in bijvoorbeeld armen of benen. Zoals de pijn in de voeten bij patiënten met suikerziekte. Maar er bestaat een andere vorm van neuropathische pijn, de zogenaamde centrale neuropathische pijn  (CNP). Het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) is dan beschadigd en het gevolg is ook hier veel vervelende pijn. 

Lees meer...

Pseudo-neuropathische pijn

Het is zeldzaam, en er is veel discussie of het wel bestaat, maar ook in onze praktijk zien we, weliswaar zelden, ook patienten met duidelijke neuropathische pijnklachten, zonder dat er uitval is van zenuwen. Het neurologische onderzoek is helemaal normaal, er zijn geen stukken van de huid met minder gevoel, de spierkracht is helemaal intact, en al het aanvullende onderzoek is negatief. Als er dan toch duidelijk pijnen zijn met een neuropathisch karakter, spreken we van pseudo-neuropathische pijn. De oorzaak van die pijn zal dan psychogeen zijn. Klassieke pijnstillende middelen zoals gabapentine, pregabeline, capsaicine creme en tricyclische antidepressiva scoren niet. De pijn blijft ondanks inspanningen op het gebied van de medicatie onveranderd.

Lees meer...

Morton neuralgie en de niet chirurgische behandeling

De Mortonse neuralgie is genoemd naar de Amerikaanse chirurg Thomas George Morton die eind negentiende eeuw deze aandoening beschreef, namelijk dat bepaalde neuralgiforme pijnklachten in de voet veroorzaakt worden door een zenuwbeklemming in de middenvoet. Het gaat hier om een entrapment neuropathie, oftewel een beklemming van de zenuw tussen de kopjes van twee middenvoetsbeentje. Meestal is er dan ook een pijn met een uitstralend karakter. Die beklemde zenuw kan dan een zogenaamd neuroom vormen. Als gevolg van de chronische druk op de zenuw ontstaat er een woekering van weefsel om de zenuw. Dat noemen we een Morton’s neuroom of neurinoom, en dat neurinoom vinden we met name tussen het derde en vierde middenvoetsbeentje.

Lees meer...

Neuropathiebehandeling volgens Kompas

Er zijn een aantal behandelingen mogelijk bij neuropathie. Het Farmacotherapeutisch Kompas wordt in Nederland door alle artsen gelezen en geraadpleegd. Daarom is het goed te weten wat uw arts daarover gelezen heeft. Het Kompas wordt namelijk gezien als een objectief boek over alle medicijnen en andere behandelingen van ziekten. Over de behandeling van neuropathie kan je er vrijwel niets vinden, maar over de behandeling van neuropathische pijnen wel het een en ander. We citeren het Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Dat Kompas vormt dus het uitgangspunt voor het voorschrijven van geneesmiddelen door iedere arts in Nederland.

Lees meer...