Instituut voor Neuropathische Pijn

Home > Neuropathie

Neuropathie

en neuropathische pijnen kunnen veroorzaakt worden door een groot aantal aandoeningen, waarvan we een aantal hier bespreken.

Ernstige neuropathie door pembrolizumab

Pembrolizumab heeft nare bijwerkingen op gebied van de neuropathie.

Lees meer...

HMSN (CMT) neuropathie zinvol behandelen met palmitoylethanolamide

CMT wordt gekarakteriseerd door pijn, vermoeidheid en spierkrampen. Al deze symptomen verminderen na de behandeling met PEA.

Lees meer...

Ischias en Lumbago (spit): pijn in de rug bij beiden, wat is het verschil?

Lumbago en Ischias zijn verschillende ziektebeelden die beiden pijn in de rug kunnen geven. Hier de overeenkomsten en verschillen, alsmede de behandeling.

Lees meer...

Disulfiram kan neuropathie geven

Disulfiram wordt wel gegeven om af te kikken van alcohol. Minder bekend is dat deze stof neuropathie kan veroorzaken en neuropathische pijnen. In een recent artikel wijzen Amerikaanse neurologen daarop. [1] Ze beschrijven 2 patienten die na enkele maanden gebruik ervan een neuropathie ontwikkelden. Gelukkig trok de neuropathie bij na het stoppen. Ze concluderen met: Disulfiram neuropathy […]

Lees meer...

Palmitoylethanolamide beschermt zenuwen tegen chemokuren

Palmitoylethanolamide bechermt neuronen, recent ook weer duidelijk n.a.v. de netvlies beschermende werking (PEA beschermt retina cellen [1]) Reblogged: By palmitoylethanolamide4pain on November 24, 2015 | Edit In het boeiende artikel “Antineuropathic Profile of N-Palmitoylethanolamine in a Rat Model of Oxaliplatin-Induced Neurotoxicity” beschrijven farmacologen de bijzondere bschermende en pijnstillende werking van palmitoylethanolamide bij zenuwschade door chemokuren. […]

Lees meer...

Chronische pijn en depressie

Chronische pijn en depressie berusten allebei op stofwisselingsstoornissen in de zenuwen, het ruggenmerg en de hersenen. De chronische pijnsignalen doen een soort chronische ontsteking ontstaan, in het zogenaamde glia weefsel. Gevolg: de pijn blijft chronisch en er komen depressieve gevoelens bij. Nu is er een verklaring en een mogelijke oplossing.

Lees meer...

Chronische slijmbeursontsteking: wat te doen?

Chronische slijmbeursontsteking komt vrij vaak voor. Bij overbelasting van schouder, elleboog, heup, knie, kan de slijmbeurs die rond het gewricht ligt geprikkeld en ontstoken raken. Ons behandelprotocol is gebaseerd op fysiotherapie en de natuurlijke beschermende en ontstekingsremmende stof palmitoylethanolamide. Ook lokale pijnstillende creme kan soms zinvol zijn.

Lees meer...

Evenwichtsstoornis: typisch verschijnsel van neuropathie!

Eevenwichtsstoornissen zijn typische verschijnselen bij neuropathie. Bijvoorbeeld diabetische neuropathie. De suiker stoort de zenuwen in hun werking. En door de gestoorde werking van de zenuwen kan je evenwichtsstoornissen krijgen: struikelen, balans verliezen en vallen. En vallen leidt weer tot bot breuken. Hier moet iets aan gedaan worden!

Lees meer...

Cannabidiol stimuleert verdwijnen van kankercellen van gliomen

In Cannabis zitten minstens 500 bioactieve componenten. Een daarvan is cannabidiol (CBD), een molecuul waar je niet high van wordt.[1] Recent, in 2015 werd in een proefopstelling de werking van CBD getoetst in een soort van glioom kanker model. CBD bleek de celgroei te remmen via een nieuw mechanisme. Dat mechanisme loopt via de receptor […]

Lees meer...

Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol: tegen kanker

Er zijn veel stukken en informatie te vinden op het net waaruit zou blijken dat Cannabis een anti-kanker werking heeft. Er zijn echter ook veel wetenschappers, die menen dat die antikanker werking terug te voeren is op THC alleen, of op THC en CBD. [1] Hier een recent voorbeeld van een Zweedse onderzoeker (Department of […]

Lees meer...

Cannabis tegen misselijkheid bij kanker chemotherapie: al heel lang bewezen

Al in 1975 vermeldden onderzoekers dat een van de actieve bestanddelen van Cannabis, de THC zelf zeer significant en klinisch relevant de misselijkheid en het braken na chemotherapie sterk kan verminderen. Sterker nog, als mensen echt high waren braakten ze nooit!: No patient vomited while experiencing a subjective “high”. [1] Het was een van de […]

Lees meer...

Onverhitte Cannabis werkt anders dan bijvoorbeeld wietolie

Cannabis is een boeiende plant. Als je een Cannabis preparaat zoals wietolie tot je neemt, krijg je andere stoffen binnen dan als je thee ervan zet, of de Cannabis onverhit tot je neemt. Onderzoekers van TNO onderzochten de werkingsprofielen van enkele Cannabinoiden in inverwarmde wiet. De werking van die Cannabinoid-zuren zoals die stoffen heten is […]

Lees meer...

Vragen over Wietolie: hoe gebruiken, welke soort?

We werken al jaren met medicinale Wiet preparaten. En we krijgen steeds meer vragen over wietolie. Ik zal hier een aantal van die vragen beantwoorden. Patienten met chronische pijnen, kankerpijnen en kanker gebruiken in toenemende mate wietolie, en merken dat het vinden van antwoorden niet eenvoudig is. Hier een aantal tips en veel achtergronden over wietolie.

De 7 centrale Tips:

1. Zorg altijd voor wietolie van een betrouwbare producent (sociale media, hear-say, zelf informeren, samenwerking met artsen)

2. Vraag hoe de planten gegroeid zijn en behandeld zijn (bespuitingsmiddelen, productie), om een indruk te krijgen van hoe serieus de producent is

3. Vraag naar de sterkte van de wietolie en de basis (hoeveel wietolie in hoeveel olijfolie)

4. Vraag hoeveel THC en hoeveel CBD in de olie zit, en streef ernaar evenveel van beiden te hebben

5. Check de sterkte van de wietolie, door voorzichtig te beginnen, druppel voor druppel

6. Voer de dosis stap voor stap op, totdat bijwerkingen optreden die dosis verhoging verder beperken.

7. Mocht je high worden: ‘lean back and enjoy’, het gaat vanzelf over na een poosje en aan bijwerkingen van Cannabis is nog nooit iemand overleden.

Lees meer...

Littekenpijn: wat het is en hoe te behandelen?

Hoe op een afdoende wijze littekenpijn behandelen? Littekenpijn kan ontstaan na een operatie. De huid is dan gevoelig rondom het litteken, ook nadat het litteken volledig is genezen. Met lokale pijnstillende cremes is het euvel vaak goed behandelbaar.

Lees meer...

Herpes Genitalis Pijn en Behandeling

Herpes genitalis: wat het is en hoe te behandelen.

Lees meer...

Atypische aangezichtspijn en typische aangezichtspijn: nieuwe behandeling

Aangezichtspijn is een erg pijnlijke aandoening, die veelal leidt tot een lange weg van zoeken, verlichting, terugval, lijden, hoop, wanhoop, verdriet, opluchting en pogingen tot acceptatie voor degenen die de pijn treft en hun omgeving. De typische en atypische aangezichtspijnen, behandeling is problematisch Deze indeling is eigenlijk niet meer zo wetenschappelijk, omdat er veel tussenvormen […]

Lees meer...

Neuropathie en neuropathische pijnen door geneesmiddelen

Neuropathie en neuropathische pijnen door geneesmiddelen: In het geneesmiddelenbulletin van april 2014 ruime aandacht voor bijwerkingen van geneesmiddelen op het gebied van zenuwen en zenwpijnen. Het GeBu definieert  een perifere neuropathie als een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen, zoals krampen, of sensibele, zoals tintelingen of doofheid in de armen of […]

Lees meer...

Gluten neuropathie, of gluten postieve axonale polyneuropathie

Gluten neuropathie, ‘Neuropathy associated with gluten sensitivity’, de titel van een artikel uit 2006 waarin de onderzoeker M Hadjivassiliou de relatie onderzocht tussen gluten overgevoeligheid en perifere axonale neuropathie. [1] Na een onderzoek bij 215 patienten met zogenaamde axonale neuropathie kwam hij tot de conclusie dat: Gluten sensitivity may be aetiologically linked to a substantial […]

Lees meer...

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth

charcot-marie-tooth.jpgHet betreft niet een ziekte, maar een serie ziektes. De ziekte van Charcot-Marie-Tooth is de verzamelnaam voor een groep erfelijke polyneuropathieën. Deze ziekten zijn de meest voorkomende erfelijke aandoeningen van zenuwen naar benen en armen. Er zijn mutaties gevonden die de oorzaak vormen van al deze aandoeningen in meer dan 40 genen! Als gevolg daarvan ontstaat een zwakte van de spieren in de onderbenen, de voeten en de handen. Dit komt door een langzaam en progressief proces van afsterven van de zenuwen die van het ruggenmerg naar de spieren lopen. De ziekte is in haar manifestaties variabel: sommige patiënten merken er weinig van, anderen belanden in een rolstoel.

Lees meer...

Vitamine E

Neuropathie kan veroorzaakt worden door een tekort aan vitamine E. Maar dat komt erg weinig voor. Wanneer dit tekort wordt aangevuld, zullen de symptomen van neuropathie in het algemeen verbeteren.

Lees meer...

Kopertekort veroorzaakt neuropathie

Te weinig koper inname is een zeldzame oorzaak van neuropathie en myopathie. Naast de neuropathie veroorzaakt dit tekort ook bloedarmoede. Koper is namelijk o.a. nodig om het ijzer in te bouwen in de rode bloedlichaampjes.

Lees meer...

Met Taxol meer neuropathische pijn

Met Taxol meer neuropathische pijn, volgens een persbericht van een onderzoek dat op 23 November 2009 gepubliceerd werd. Dat is nu niet helemaal nieuw, dat wisten we al jaren. Maar ja, de kranten moeten ook vol. Veel van de zogenaamde nieuwe gegevens in de kranten zijn vaak al veel langer bekend. Maar toch even aandacht voor dit verhaal:

Lees meer...

Xeloda (capecitabine) en neuropathie

Xeloda® (capecitabine) en neuropathie: enkele van onze patienten wisten ons te melden dat neuropathie en neuropathische pijnen niet veroorzaakt konden worden door dit antikanker middel, aldus hun behandelend artsen. Nu hebben die artsen In Het Algemeen zeker gelijk, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. 

Lees meer...

Neurectomie voor neurinoom

Neurectomie is het wegsnijden van zenuwen die een neurinoom vormen. Een neurinoom is een soort knoedel van in elkaar gegroeide zenuwen, die samen een soort bolletje vormen. Neurinomen kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een operatie. Een bekend neurinoom is het neurinoom van Morton, tussen de eerste 2 tenen. Neurinomen kunnen gemene pijnen veroorzaken, die duidelijk een neuropathisch karakter hebben. Je kan die pijnen wel behandelen, maar er zijn ook gevallen waarin de chirurg er toch bijgehaald moet worden. 

Lees meer...

Dunne vezelneuropathie (DVN) bij sarcoidose

dunne_vezel_neuropathie.jpgDunne vezelneuropathie (DVN) is in ons land een beetje bekend geworden door het werk van de neurologe Elske Hoitma. Zij beschreef, samen met haar promotor, deze aandoening die als complicatie optreedt bij de longziekte sarcoidose. Ze schrijft over hoe ze deze aandoening vond:

Lees meer...

Fantoompijn

Fantoompijn is pijn in een deel van het lichaam, meestal een vinger, deel van de hand of voet of de hele hand of voet, of zelfs arm of been, terwijl dat deel er niet meer is. De pijn is ernstig en bizar en heeft alle karakteristieken van neuropathische pijn. Fantoom betekent letterlijk ‘spook’ of ‘hersenschim’; er is heftige pijn, maar waar die pijn ervaren wordt, daar is geen lichaam meer! Het komt vaak voor dan men denkt: na een amputatie heeft meer dan de helft van alle patienten er last van. Meestal vooral direct volgend op de amputatie. Maar soms blijft de pijn dus tot jaren daarna aanwezig.  

Lees meer...

CIDP als bijwerking IFN-alpha

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) kan ook optreden als bijwerking van interferon alpha therapie. In 2009 werd een patient beschreven die hepatitis B had. Na de behandeling met interferon ontwikkelde zich een polyneuropathie, de CIDP.

Lees meer...

HSAN: 5 typen

HSAN: Er zijn 5 verschillende typen van de erfelijke sensibele en autonome neuropathieen, de hereditary sensory autonomic neuropathy (HSAN). Hier een tabel die deze 5 types beschrijft.  De verschillende soorten van erfelijke autonome neuropathieen zijn zeldzaam, Naast de familiare amyloid polyneuropathie is de erfelijke sensibele en autonome neuropathie een voorbeeld daarvan. Andere vormen zijn de ziekte van Fabry disease en de porphyrie. Bij al die ziektes komen ontregelingen voor van het autonome zenwustelsel. 

Lees meer...

Chronische prostaatpijn behandelen met natuurlijk PEA

Als chronische prostaatpijn geen gevolg is van prostaatkanker, kan de behandeling met de lichaamseigen ontstekingsremmer en pijnstiller palmitoylethanolamide, PEA als supplement, zeer zinvol zijn. PEA is een supplement en makkelijk via het internet te verkrijgen. De aanbevolen startdosis is 1200 mg PEA per dag.

Lees meer...

Neuropathy, muscle cramps and treatment

Patients suffering from different sorts of neuropatyy often also complain about muscle cramps. In our centre we have meanwhile some interesting expereinces prescribing magnesium sulphate, a very old remedy against obstipation, in amounts of several grams a day, sometimes with amasing good result. The nice thing about magnesium sulphate is, that the side effects are not very troublesome, loose stools might be one of theme, but the drug is remarkable safe and in the netherlands can be dosed up to 15 grams a day, if used for the treatment of obstipation. Magnesium sulphate however, was not discussed in a recent ‘2010 AAN Guideline Evaluates Treatments for Muscle Cramps’.

Lees meer...